1431..


Væbneren Lars Dues pantebrev til Skt. Olufs kirke på en gård i Brösarp, som pantsattes til klosteret for otte gylden.

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

Lasze Duæs af vapn pantebreef gifvet s. Olafz kyrckia i Lunckande på een gård Brosarp bed[1] , som pantsattes till förbemelde kyrckia for 8 gyllena, dat. 1431

1. bed] muligvis = benämpd.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.