1431.


Oluf Nielsen i Elbæk skænker en gård til Århus domkirke.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz breff om en gaard Olluff Nielssen i Elbech gaff till Aars domkircke ♦

Anno 1431 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.