1431.


Ingerd Hermansdatter (Pennow) af Højgård skøder alle sine rettigheder i Tyrstrup herred til biskop Ulrik (Stygge) af Århus.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Ett pergamentis schøde, som Inger Hemmings daatter (!) haffuer bortt schødt bischob Vlrich alld hendis rettighedt, i Thirstrup herritt, ♦

Anno 1431. ♦

b):

Et pergamendtz schiøde breff som Ingier Hermandtzdatter aff Høudtzgaard haffuer schiødt bischop Vlrich aff hindes reettiighedt vdi Thyrstup herridt ♦

1431. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.