1431.


Anders (Olufsen (Gøye)) Staverskov skænker noget ødegods i Pårup til Maribo kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Anders Staffuerskoffs gaffuebreff paa nogett øde goedz i Podrop ♦

1431. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.