1431.


Kong Erik 7. af Pommern stadfæster Maribo klosters besiddelse af jord i Elev.

Tekst efter reg.

Tekst

Kong Erickis confirmatz paa goedz i Edeløffue thill closterett. ♦

1431. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.