1431. Lysgård herredsting


Et tingsvidne af Lysgård herredsting om, at et stykke jord og en eng mellem Bøgedal og Ans mark har været i Alling klosters besiddelse upåtalt og ukæret i 40 år.

Tekst efter reg.

Tekst

Pergmetz tingswintne aff Liusgardherritzting, att thend jord och enng emellom Bøgedall och Anssemarck liggindis, haffuer weritt j Allingclosters were och heffdt j xl. aar, wlast och wkiertt : ♦

Datum 1431 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.