1432. 7. januar.


Det pavelige kancellis optegnelse om at pave Eugenius 4. udnævner Jens Pedersen (Jernskæg), provst i Roskilde, til biskop sammesteds efter biskop Jens (Andersen (Lodehats)) død.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[Anno 13.[1] ] Die lunæ 7. id. jan. dominus noster papa ad relationem .. domini A[2] cardinalis Bononiensis providit ecclesiae Roskildensi vacanti per mortem Joannis ultimi episcopi de persona Joannis Petri præpositi ejusdem ecclesiæ.

1. Anno 13.] vel fejl for anno 1.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.