1432. januar.


Optegnelse af den pavelige kammerklerk Pantaleon om at Jens (Pedersen (Jernskæg)), biskop i Roskilde, har betalt én af de mindre afgifter, 41 guldfloriner, 33 solidi og 4 denarer.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Introitus unius minuti recepti per me Pantaleonem apostolice camere clericum de mense jan. 1432.

...

Item a domino Johanne episcopo Roskinensi[1] flor. 41 sol. 33 den. 4.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.