1432. 4. marts. Ålstrup


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer på rettertinget hr. Sten Basse fire gårde i Nyborg.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik meth gwths nathe Danmarks Sweriges Norges Wendes ok Gotes koning oc hertigh j Pomeren helse alle mæn thætte nærwærendes wart breff see æller høre læsz kærlighe meth gwth ♦

Thet sculli withe æffter thy at thenne breffwisere her Sten Basse riddere ær lawlighen tilforn meth fire ware koninglighe breff tildømd oc ther æffter aff fire skellighe mæn inførth som ære Pæther Tuesøn borghemester j Nyborgh Jess Kræmere Jess Andersøn oc Pæther Kræmere bymæn j thet sammesteth goths j Nyborgh som ær en garth synnen War Frwe kirkegarth som her Sten aff Hinric Hincesøn kiøpte en garth j Søndgathe som her Jehan Olloffsøns rider wor han kiøpte aff Per Andersøn en garth hoss grawerne hwilken han kiøpte aff Bothild Rothepaphes oc en garth i Grawegathe han kiøpte aff Rusis arwinge oc Jæiop Portenær forthum otte oc ængen genmall ær hær omoth aff noger man komen thy tildøme wi oc nw then forde her Sten the forne garthe oc goths meth alle therris tilligelse tel ewærthelich æyæ oc forbiwthe wi nogerman segh meth the goths oc garthe at beware æller hinder j gøre moth forde her Stens æller hans arwinges wilie swa længe at noger man komber meth bæthre bewisning for oss ther paa ♦

In cujus rei testimonium sigillum nostrum ad causas presentibus est appensum ♦

Datum Olstorp anno domini mcdxxxsecundo feria tercia carnisprivii teste Ywaro Foss justiciario nostro ♦

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge og hertug i Pommern hilser alle mænd, der ser dette vort nærværende brev eller hører det læse, kærligt med Gud.

I skal vide, at eftersom denne brevviser, hr. Sten Basse, ridder, ved vore fire kongelige breve lovligt er tildømt, og derefter af fire forstandige mænd – nemlig Peder Tuesen, borgmester i Nyborg, Jes Kræmmer, Jes Andersen og Peder Kræmmer, borgere sammesteds – indført i gods i Nyborg – nemlig en gård sønden for Vor Frue kirkegård, som hr. Sten købte af Henrik Henzesen, en gård i Søndergade,[A] som var hr. Johan Olufsens, ridder; han købte den af Peder Andersen, en gård ved gravene, som han købte af Bodil Røde-Paves, og en gård i Gravegade,[B] som han købte af Rus' arvinger, og som Jakob Portner tidligere ejede – og ingen har taget til genmæle imod dette, så tildømmer vi nu også den førnævnte hr. Sten de førnævnte gårde og det førnævnte gods med alt tilliggende til evig eje, og vi forbyder enhver at befatte sig med dette gods og disse gårde uden samtykke fra førnævnte hr. Sten eller hans arvinger, eller hindre dem i udnyttelsen af det, indtil nogen kommer for os med bedre adkomstbeviser i denne sag.

Til vidnesbyrd om dette er vort rettertingssegl hængt ved dette brev.

Givet i Ålstrup i det Herrens år 1432, tirsdag i fasten, med Ivar Fos, vor justitiar, som vidne.

A. Nuværende Kongegade.. B. Nuværende Skippergade..