1432.


Lave (Kristensen) Rød (Høg), væbner, overlader Dueholm Kloster en gård i Sundby, som han har i pant af sin broder hr. Anders (Kristensen) Frøst (Høg), præst, således at den frit skal komme til klostret, når hans moder Kristine Mogensdatter (Due) dør.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ læses helser jegh Lawy Rødh wæpnære ewindeligh meth guth . ♦

Jegh kiænnes meth thet myt opnæ breff jegh hawer opladhet til sancti Johannis closter Dwholm i Morsæ een[2] gordh i Nørherret [3] i forde Morsæ i Swndby then nw appaa boor een man hedher Nis Michelssøn eller Ies Michelssøn ferikarll then nw skyldher thry pund korn til orligh skyldh meth øgh och holz korn huilk forde gordh[4] iech hawer i pant aff myn brother her Anderss Frøst meth so dan skiel at nær myn kiære mother Kyrsten Magnsdatter aff gaar tha skal then forde gordh frij komme til forde kloster Dwholm meth alle hennes tilligels enthet wntaghit ♦

Fforthy tilbynder jegh megh och mynæ arwinghe at frij forde kloster then forde gardh och hennes tilliggelsæ for alle mæntz tiltale ♦

Til windysbyrd hengher iegh myt incegel for thette breff meth andre gode mentz inciglæ so som ær Karll Nielssøn och Matis Faber meth borgher i Slawelsæ ♦

Datum anno domini mcdxxxii ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 4. gordh] Herefter slettet jej, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.