1402 el. 1432.


Et skødebrev på en gård i Gylling, en grund sammesteds, to gårde i Lerdrup og to gårde i Amstrup.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Ett schøde som er paa samme guodz, som er j gaardt i Gylling j byggested ibidem, j gaard i Lierdrup, j gaard ibidem, ij gaarde i Ambstrup, ♦

Anno 1402 ♦

b):

Et schiøde breff paa samme goedtz som er en gaard i Gylling en bøggested ibidem; en gaard i Leirdrup en gaard ibidem med andet, ♦

1432. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.