1432..


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer på det kongelige retterting en gård ved Gludsdam (Glud sogn, Bjerre herred) til biskop Ulrik (Stygge) af Århus.

Tekst efter reg.

Tekst

J Koning Erickis dom paa pergamente paa j gaard i østen viidt Gluidtz dam, bischob Vlrich thildømptt ♦

Anno 1432. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.