1432..


Jakob Andersen, præst i Odense Skt. Hans kloster, og Niels Jensen, borger i Bogense, overlader hr. Sten (Tygesen) Basse alle deres adkomstbreve på en gård i Rostrup.

Tekst efter reg.

Tekst

Jep Annderssønn prest i sancti Hannss closter i Otthennsse och Niels Jennssøn borgere i Bogensse, oplode her Steenn Basse alle huiss eyendoms breffue som the haffde paa thennd gaard i Rosendorp som ligger østerst, nordorst i byenn ♦

1432 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.