1432. [Fjends herredsting eller Salling sysselting?]


Et tingsvidne om Skallegård i Østerris.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett tings wintne offuer enn skiøde paa Skallegard j Østerriisz : ♦

Datum Mcdxxxij . ♦

Oversættelse

Et tingsvidne om et skøde på Skallegård i Østerris.

Givet 1432.