1432.


Jens Bang skøder Åbenterp samt fire gårde og bol i Høgsted til Vrejlev kloster.

Tekst efter reg. (1556)

Tekst

Eth Jeenns Banngs[1] skiiødebreff paa Obentorp[2] och iiij gaarde och boell[3] y Høgsteed[4] : ♦

Mcdxxxij ♦

1. Jeenns Banngs] Jens Bangs reg. (1573). 2. Obentorp] Obentorp reg. (1573). 3. boell] j boll reg. (1573). 4. Høgsteed] Høgsteth reg. (1573).

Oversættelse

Et skødebrev af Jens Bang på Åbenterp og 4 gårde og bol i Høgsted.

1432.