1432.


Tingsvidne om, at sandemænd har bevidnet, at en gård i Mårslet med alle tilliggender tilhører Niels Madsen og ikke er kirkens ejendom.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingwedne, at sand mend suore Niels Madtzen enn gaard till vdj Nørslett[1] , medt ald sin rette tilligelsse, och ey kierckens at were, ♦

Daterit, 1432 ♦

1. Nørslett] foreslås rettet til Morslett i ÆA.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.