1433. 29. januar.


Anders Svendsen, bymand i Varde, overdrager Ribe kapitel Isbjerg mølle med tolv ørtug land i Skt. Jakobs sogn i Varde til afholdelse af ugentlige messer og årtid for Styke, som hans søn Peder Andersen havde slået ihjel.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thittæ breff . see eller høre læse hielser jech Anders Swenssøn byman i Wardhe ewinnelighe meth . gudh oc kwngør alle men . meth thitte myt opne breff / at jech hawer vnneth . vpladhet . oc giwet capittel i Ripæ myn møllæ som kallys Iisbiergh møllæ ther ligger i sanctæ Jepps sogn j Wardhe meth dam . damsthet oc grwnd enkthe vndhertaghen item eet øthe byghestædh til hwilket som ligger xii ørtigh land meth æng . liggende owen hoos forde mølle til ewinnæligh eyæ / til atholdæ guds thieneste meth for Stykes døth / oc hans sielss heelsæ huilken myn søn Pether Anderssøn thy wær i hiell sloo / i swo madæ at two messær hwer vghæ sculæ holdes i Wor Frwe kirkj / oc een begenghelss om aaret til ewiigh tiidh / ♦

Ther øwer tylbinder jech mich / oc myne arwinghe atfrii . frelsæ . oc tilstaa / forde capittell then forde møllæ / oc byghestet meth alle there tilhørelsæ for hwer manz aatale som vppa kan talæ meth ræte effter lanzlogh ♦

Item bynder jech mich til atskøde forde capittill forde mølle / oc øthe gardstet vppa Wardsysel thingh nestæ othensdag effter jech wordher ther om tilsawt aff forde capittil / ♦

Til ythermere forwaringh / oc wissen hengher jech myt jngzele meth myn søns jngzel Pæther Andherssøn forde / oc ther meth til wytnesburdh beskedhen menz jngzele som ære Hinric Ranzowe høwitzman po Wardhws . Janic byman i Ripæ / Joen Bakenssøn / Jes Bakenssøn oc Hans Jepssøn bymen i Wardhe ♦

Datum anno domini mo cdo xxxiiio feria quinta post festum conversionis beati Pauli ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.