1433. 21. marts.


Mogens Gødesen, kannik i Lund, bliver ekskommunikeret og suspenderet fra sit embede for det overfald og den uret, han har begået imod sin kollega Peder Nielsen.

Tekst efter reg.

Tekst

Magnus Götormson[1] canonicus Lundensis blifwer excommunicerat och ab officio suspenderat för det öfwerwåld och orätt han tillfogadt sin collegæ Petro Nicolai . ♦

Datum die sancti Benedicti som infaller d: 21 martii 1433

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.