1433. 21. juni.


Povl (Pedersen) Laxmand, væbner, skøder Peder (Jensen) Oxe, væbner, to gårde i Lille Valby i Skt. Mikkels landsogn i Slagelse herred, og erkender at have oppebåret fuld værdi derfor. De to gårde var tilfaldet ham som arv efter hans morfar Gotskalk (Hemmingsen) Degn (Mule af Falkendal).

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn som thette breff see æller høre læsit helsser jæk Paweld Laxman awapn ewynnelighe meth war herre ok kwngør thet alle nærwærthendes ok kommesculendes . at jek wetherkænner mik ok myne arffuinge aff goth welye ok beradder hwgh . at hawe skøøt soelt / ok till ewynneligh eyghe affhendet / fran mik ok myne arffuinge till wælborthen man Pæther Oxe aff wapn thenne breffører ok hans arffuinge two garthe vti Walby øøstre .j. Slaghelshereth vti sancte Michels soghn hwylke two garthe aarlighe schulde iiii pund korn ok ii skylinggrot till landgylde ok mik tillfulle aff ræt arff æffter myn motherfather Gotscalk Dyegn hwes siell gudh hawe fore hwylke two garthe jæk wetherkenner mik vp athawe boret fullt wærth ok pænnyngæ aff forde Pæther Oxe swo at mik wæll nøyes ♦

Thy tilbynder jek mik ok myne arffuinge forde Pæther Oxe ok hans arffuinge the samme two garthe vti Walby østre at fry[1] fore hwars mans tilltall . meth all tilliggelsse swo som ær agher ængh wat ok thywrt ænckte wnden taget ee hwat thet hælst ær æller næffnes kan / till ewynneligh æyghe som fore screwet stander ♦

Item ware thet swo . at forde two . garthe vti Walby østre worthe forscrefne Pæther Oxe æller hans arffuinge aff gynge æffter landzlagh fore myn hemmels wanskeske schuld / tha tilbynder jek mik ok myne arffuinge hanom æller hans arffuinge swo myget ok swo got gotz . igen at fonge hære vti Syeland vten alt hynder ok hielperethe ♦

Till ytermere wyssen ok forwaryngh ær myt jnghcighle hænght fore thætte breff meth wælborthne oc schellighe mæns jngcighle swo ær Marqwarth Bwk Pæther Næb . Æbbe Jeppssøn awapn . Niels Anderssøn borgemæstere vti Hælssinghør ok Laurens Jwde byfoghet vti samme st[a]th[2]

Datum anno domini mocdxxxiii dominica ante festum beati Johannis baptiste ♦

1. at fry] ov. l., A. 2. st[a]th] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.