1433. 30. juli.


Et tingsvidne om, at en gård kaldet Forte i Thorsø sogn er Lars Thomsens mødrene gods, og at den ikke er blevet solgt eller afhændet undtagen ved pant.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et tings vinde att en gaard vdj Thorsøe sogen kallis Forte then er Las Thomissens møderne gotzs och then wort ey sold eller affhend vden for et pant / ♦

Datum mcdxxxiijo then neste torsdag effther sancti Oluffs dagh : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.