1433. 9. september. Basel


Mattheus, biskop i Albenga og Baselkonciliets generalskatmester, udnævner Ludolphus (Robring), kannik i Lübeck og Schwerin, til sin særlige kommissær med fuldmagt til at indsamle pavestolens og dermed Baselkonciliets tilgodehavender i kirkeprovinserne Danmark, Sverige og Norge, med beføjelser til at inddrive pengene med alle til rådighed stående midler.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Dipl. Norv. l.l.

Tekst

Matheus dei gracia episcopus Albinganensis sacrosancte generalis synodi Basiliensis in spiritu sancto legittime congregate universalem ecclesiam representantis et ipsius camere thesaurarius generalis venerabili viro domino Ludolpho Lubicensis et Zwerinensis ecclesiarum canonico et thesaurario salutem in domino.

Cum ad exstirpacionem heresum pacemque in populo christiano procurandam ecclesieque sancte dei . in capite et in membris reformacionem spiritu sancto dirigente . prefata sancta synodus specialiter convenerit et quem admodum neminem latere debet . ad nonnullos carissimos ecclesie filios . christiani populi reges et principes sollempnes ambasiatores destinaverit ceterosque destinare proposuerit aliasque plurimas expensas ad exequendum fecerit continuoque varios et diversos ambasiatores et nuncios pro ingruentibus necessitatibus et sanctis operibus ad diversas mundi partes mittere expediat sicque ex omnibus nacionibus viris electis convenientibus in unum spiritus sanctus ad felicem premissorum, consummacionem assistet pro quibus immensos plurimosque labores atque expensas est sancta synodus ipsa perpessa et perpessura sit et cum tam saluberrima atque necessaria opera toti sint languenti et labenti christiane rei publice profutura statuit et ordinavit prefata sancta synodus prout in aliis preteritis conciliis exstitit laudabiliter observatum ut camera apostolica publicis refecta pecuniis debeat hujusmodi expensas atque onera supportare .

Quare placuit dicte sancte synodo nos licet immeritum in suum thesaurarium generalem constituere et ordinare nobis cum omni plenaria potestate omnes et singulos fructus redditus et proventus et pecuniarum summas et quantitates camere apostolice et sibi iam debitos et debitas . ac imposterum debendas . cum omni plenitudine potestatis quam habet habereque consvevit camerarius camere apostolice onus imponere prout in suis litteris ejus vera bulla plumbea bullatis quas una cum onere predicto cum debita reverencia nos recepisse noveritis plenius continetur .

Nos quoque circa ea que nobis ut premittitur commissa sunt solerti studio prout tenemur auxiliante domino invigilare cupientes . habito tamen super hiis venerabilium dominorum clericorum camere ipsius sancte synodi deputatorum, maturo consilio tandem ad personam vestram de cujus legalitatis prudencia et aliis virtutibus super quibus vos apud eandem synodum fidedignorum relacione laudamini in domino specialiter confidentes et nostre mentis oculos in hac parte dirigentes . constituimus et deputavimus prout tenore presencium constituimus et deputamus vos in specialem commissarium exquisitorem receptorem executorem et prefate camere sancte synodi actorem factorem et negociorum gestorem dantes et concedentes prout tenore presencium damus et concedimus vobis plenam potestatem ac auctoritatem et mandatum speciale omnes et singulos fructus redditus et proventus res et pecuniarum quantitates apostolice et ex consequenti ipsius synodi . camere obligatos et debitos . ac obligatas et nunc et in futurum obligandas . et debendas . existentes et qui seu que in futuro tempore erunt in civitatibus et dyocesibus sitis in provinciis Dacie Svecie et Norwegie quod ad ejusdem sancte synodi utilitatem videbitis posse quomodolibet pertinere seu provenire apud quoscumque ecclesiasticos et seculares capitula collegia monasteria et conventus seu reges duces principes barones et communitates camere apostolice fructuum predictorum collectores succollectores et depositarios qui[1] vestris ymmoverius dicte sancte synodi . mandatis parere recusaverint revocandi . cassandi et annullandi et loco ipsorum alios deputandi et instituendi . ubicumque in dictis civitatibus et dyocesibus reperiantur nomine nostro ymmoverius dicte sancte synodi . ad ejus cameram et utititatem et necessitatem reducendi et reduci faciendi exquirendi petendi exigendi et colligendi ipsasque necnon calculum et racionem de eisdem recipiendi et faciendi et de receptis quibuscumque quittandi liberandi et absolvendi . juramenta quoque camere apostolice seu ejus officialibus per quoscumque forte in contrarium emissa vel emittenda auctoritate nostra ymmoverius ipsius sancte synodi relaxandi necnon quoscumque solventes aut vobiscum aliter pro utilitate dicte sancte synodi : componentes . super ipsis debitis et quibuscumque sentenciis et censuris ecclesiasticis absolvendi dispensandi . dilaciones dandi . censuras ecclesiasticas in contradictores et rebelles . auctoritate predicta fulminandi excommunicandi et processus eorum aggravandi et reaggravandi et invocandi . si opus fuerit auxilium brachii secularis eosdemque rebelles puniendi militandi[2] et si opus fuerit carceribus mancipandi et mancipari faciendi et procurandi . aliumque et alios loco vestri temporibus . et locis quibus in premissis interesse non poteritis ponendi alia omnia et singula in premissis necessaria faciendi que ad officium premissorum necessaria fuerint et oportuna .

Volumus autem quod de omnibus et singulis per vos premissis gerendis et de pecuniis per vos percipiendis ut moris debitum conscribatis et conscribi faciatis quaternum de singulis quatuor temporibus anni debitam et fidelem prout . de vobis confidimus faciatis . in dicta camera sancte synodi . de premissis racionem et nichilominus in locis prefatis studeatis publicare . quod hoc sacrum generale concilium inter alia pia et laudabilia opera ad que sedula meditacione laborat illud potissimum cordi habet . ut reverendos patres . dominos . archiepiscopos . episcopos et abbates . ceterosque alios . alleviare . atque exonerare . possit qui in taxis ecclesiarum suarum atque beneficiorum nimium fortasse excess<i>vius[3] gravarentur .

Si ad hanc sanctam synodum in propria persona aut qui legittime impediti fuerint per legittimos suos procuratores suas honestas supplicaciones porrexerint atque preces .

In quarum[4] quidem omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras . exinde fieri . nostrique sigilli quo utebamur dum eramus abbas . Sublacensis jussimus et fecimus appensione communiri .

Datum Basilie . anno a nativitate domini mo cdo xxxo tercio indiccione xia die vero Mercurii . nona mensis Septembris .

1. qui] herefter in Aa, i Dipl. Norv. markeret som korrupt. 2. militandi] = mulctandi. 3. excess<i>vius] således rettet i Dipl. Norv. 4. quarum] fejl for quorum, i Dipl. Norv. markeret som korrupt.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.