1433. 27. oktober. Helsingborg


Abraham (Pedersen) Gedde sælger Åge Akselsen (Thott) af Hjuleberg to gårde i Sörby i Vessige sogn i Årstad herred og erkender at have oppebåret fuld betaling derfor.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men som thettæ breff see æller høre læsit hilser jak Aabram Gædde kærlighe meth gudh / ♦ Vetherkennis jak mik meth thetthæ mith nærwærendis opne breff ath jak haffer salt / hæderligh man ok velbyrgdugh Age Axelssøn aff Hywlebærgh two mine gordhe i Sørby i Væsiæ sonk ok i [A]rest[a]de[1] hæreth ligendis / agher ængh skow fiskewan voth ok thywrt nerby ok fyærn ok alle fyra vegne omkringh til marke skell ok jnthe wnden thagheth / ♦

Ok kennis jak mik haffe opboreth fææ ok fult værdh swa at[2] mik alstingis meth nøgher / hwilke forsscrefne gorde jak aldelis aff hendher fraa mik ok mine arffinghe ok til forde Aghe Axelssøn ok hans arffinghe til æwinnelighe æindom beholde skulendis

Til mere visse ok vitnis byrdh tha bethes jak gothe mens jnsigle for thettæ mith nærwærendis opne breff som ær Per Aawessøn Morthen Swan ok Jes Peressøn meth mith ægith jnsigle ♦

Scriptum Hæsingborg anno domini mocdoxxxtercio vigilia beate Symonis et Jude ♦

1. [A]rest[a]de] usikker læsning, A. 2. at] ov. l., A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.