1433.


Tingsvidne om Søvertorp.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingsuidne paa Søuendrop. ♦

1433. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.