1433.


Jens Pedersen, borger i Næstved, og Næstved Skt. Peder kloster mageskifter en gård i Ringsted for 2 fæstegårde (?) i Næstved.

Tekst efter reg.

Tekst

Jenss Perssøn i Næstuet gaff oc skøthæ closter een gard i Ringstæde liggendis østen fran radhuset po samme sidæ oc wæsten næst op til byss rændhæ ♦ Her foræ haffde forscrefne Jens och husfru ii wærdzskaff i litle Næstweth ♦ Mcdxxxiii ♦

Oversættelse

Jens Persen i Næstved gav og skødede en gård i Ringsted til klosteret. Gården ligger øst for rådhuset på samme side og umiddelbart med vest ved byens rende. Her for fik førskrevne Jens og hustru 2 fæstegårde[A] i Lille Næstved. 1433.

A. Mulig betydning af wærdzskaff. Man kan dog ikke udelukke den snævrere betydning husholdning..