1434. 24. marts. Kalundborg


Kong Erik 7. af Pommern giver borgmester og rådmænd i Malmø fuldmagt til at sælge hans og kronens gårde og jordegods i Malmø, som bl.a. var tilfaldet ham og kronen efter Anders Mortensen, til gavn for kongen, riget og kongens gårds bygning i Malmø.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Wy Erik meth guts nathe Danmarks Swerighes Norghes Wendes ok Godes konung ok hertugh i Pomern helsse alle the[1] som thette wort nerwerendes opne breff høræ eller see kærlighe meth guth ok wor nathe / ok kungøre thet alle men nerwerendes ok komesculendes at wy meth friit beradh ok godh wilghe widherkenne oss sannelighe at haue befalet vnt ok giuet wore elschelike borghemestere i Malmøye her Ostradh Ienssøn her Iens Dæne / Aghe Nielssøn ok Anders Pedherssøn radhmen i then same stadh full macht at sælye ok affhende pa wore wegnæ for fult werdh wore ok kronenæ gardhe ok iordhegots vti Malmøye liggendis som oss ok kronen til ere falne effter Anders Mortenssøn ok andre fleræ wore ok kronene gardhe ok gots i then same stadh til wor ok rikens nutte ok gagn ok wor gardhs bygnyng vti Malmøye . ok ther i alle made widher at gøræ som wy them yterlike til tro ok the for oss ok wore effterkummere bekennes wele / ♦

Ok ee huem ok for huræ mekit eller alt / forne her Ostradh her Iens Dæne Aghe Nielssøn ok Anders Pedherssøn aff the forde wore gardhe ok gots sælye eller schøde / thet scal solt schøt ok affhent bliue til ewerdelik eyghe likerwiis som wy selue thet i wor eghen personlich nerwerilsse gyort haffde / ♦

Ok binde wy oss stadhelike til ok wore arffuinge ok effterkomende konunge i Danmark meth thette wort opne breff pa wore ok rikens wegne them som thesse forne wore gots aff the forde firæ godhe men køpe som her forscreuet star / the same gardhe ok gots meth grund ok iordh . ok all anner theres tilliggelsse i alle made som the them køpende wordhe at frii hemle ok til atsta til ewiich tiidh / ok for alle menz hinder eller tiltal som ther vpa meth noker hande rætt tale kan aldelis ordhgrant atgøræ / ♦

Till ydermer forwaring widerlichet ok stadhfestelsse at sælye ok affhænde skøde ok hemle the forne gardhe grund ok gots i sua made som forescreuet haue wy wort secret insigle witerlike budhet henges for thette breff . som giuet ok screuet ær pa wort slot i Calundborch sub anno domini mocdoxxxoquarto feria quarta proxima post dominicam palmarum ♦

1. the] ov. l., Gammeldanske Diplomer.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.