1434. 15. august.


Indulgensbrev til Bosjö kloster.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Frater Johannes ordinis fratrum minorum med closterjungfruerna i Bosiö uthgifne och håldne indulgentz breef på alle andeliga och lekombliga gåfver, som thi clostret föröfwdas och hölles wid macht. Datum Jonacopie in feria assumptionis virginis.

b) Fratris Johannis indulgentz breef gifwit nunnornæ i Bosiø closter på både andliga och lekambliga saaker med mässor waakningor och annat som som wiidare af sielfwa original breefwet ær att förnimma.

c) Fratris Johannis indulgentz breef gifwit nunnerna i Bosiø på bådhe andeliga och lekembliga saaker som af messor, vigiliis, och annat heligt bestod hwilcket wiidare af sielfwa original brefwet ær till att förnimma. Datum 1434.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.