1434. 3. oktober. Söderköping


Knut (Bosson (Natt och Dag)), biskop i Linköping, samt ridderne Nils Erengislesson (Hammersta) og Bo Stensson (Natt och Dag) opfordrer på det svenske rigsråds vegne højmesteren for Den Tyske Orden til at hjælpe dem imod kong Erik 7. af Pommerns vold og uret.

Tekst efter Styffe l.l.

Tekst

Vnsen wylligen denst myd wunsche alles heyles vnd wes wy gudes vormögen.

Juwer eerwerdygen geestlicheet vorluchtede here her mester besunderlyke gude vrund vnd gunnere.

Wi begeeren jw to wetene wo dat wi hebben in dem wege des rikes raades van Sweden enen openen breff myd twelff ingesegele an jwe werdicheet ludende alse desse ingeslotene vtscrifft[a] wtwiset vmme eczwelke sake tuschen konynge Eryke vnde yns in welken breue juwe vörsichtige eerwerdicheet wol vornemen werden dat grote vnrecht gewald vnde nood alse vns öuergegan ys vnde geschen van eme vnde van synen vogeden vnde ys nw gekomen myd macht in vnse ryke sterkende syk to vnseme vörderue vördermeer nw alse eer, vnde wy meynen vnde wyllen syn vnrecht vnde gewald nycht lenger tho liidene so suke wy leue here besunderyge vrund vnde gunnere troost vnde vruntschap an juwe leue de doch tuschen jw vnde vns lange gestan hefft alse wy mid der hulpe Godes hopen vordermeer steder vnde vaster mid jw to begrypene.

Hyrymme bydde juwe louelyke eerwerdicheet dat gy vnseme rechte bystan.

Helpet vns nw weren vnde bescheermen vnse recht vnde to wedderstande vnde aff to werende syne gewald vnde vnrecht des gelijken do wy juw gerne wor gy kunden vns behöuende to seggen.

Dar mede raadet vnde bedet wy don gerne wes jw leef ys vnde scryuet vns juwe gutlyke antwerde, wes gy by vns don wyllen vnde wor wy mogen to tiiden.

In deme sy juwe eerwerdyge geestlicheet Gode deme almechtigen beuolen to langen tijden gesund vnde salich.

Gescreuen to Suderköpinge an deme negesten sunedage naa sunte Michils dage in deme xxxiiijten jare vnder vnse ingesegelle van vnser alle wegen.

Knwt van Godes genaden biscop to Lynköpinge Niclis Erengiszlesson vnde Boo Stensson rittere.

a. desse ingeslotene vtscrifft] se DD 1434. 12. sep., nr. 14340912005.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.