1434. 6. oktober.


Jens Mogensen og Peder Mogensen skøder Oustrupgård (nu: Vester Oustrup Gårde) med mølle og alt andet tilliggende til Års kirke.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item Iess Mogennssen oc Per Mogennssens skøde breff paa Owtrup gard met mølle till Ars kyrcke ♦

Datum mcdxxxiiii feria quarta ante Dyonisii ♦

b):

Jese Mogenssens och Peder Mogenssens schøde breff paa Austrup gaard mett mølle och altt anditt ther till ligger fran thenum och thieris arffuinger ath Aarss kircke ♦

Anno[1] 1434 ♦

1. Anno] Datum, NKS 1567 fol.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.