1434. 30. november.


Arild Madsen (Quitzow) af Häckeberga, væbner, erkender at skylde Niels Jensen (Galen) hundrede rhinske gylden, for hvilke han pantsætter ham alt sit gods i Villands herred.

Tekst efter A.

Tekst

[...] [breff][1] s[e][2] [eller][3] høre he[l]ser[4] [iech][5] [...]d Mattesøn aff Hekkebergh aff wapn evinnelege [..] saa [wel][6] the her effther schulle komma som nv hos ære meth [...] [i]ech[7] veth[er][8] kennes [mech][9] aff ræth laan gelschullu at ware en walburge [...] er thenne breff[ø]rer[10] hv[n]derdæ[11] rynische gyllin hwar gyllin saa goth som [...] j steder pen[ni]ghe[12] ok hunderdhæ [ry]nische[13] gyllyn hwar saa goth som sextan grot ok [...] i steder penninghe ok er [l...][14] [ly]bische[15] ok andre steder lybische som j Stederen fwlt [...]man ma en ann[e]n[16] meth fwlth gyøre

For hwilke forde som pennighe ok gwld som for stand[er][17] [...] [i]ech[18] forde Niss Ienssøn alt mith go[sz][19] til pansetther j Willensherret liggendes ♦ som er først [...] j Hosløff gyw[æ][20] halfemthæ pund korn til langillæ j then enæ boer Thruels Twsøn ok j then [...] Niss Acersøn ♦ Item j B[..]s[b]y[21] ii gardhæ en boer Jessæ Bagghæ j ok schal gywæ en øre korn j then annen boer Beint ok gyver ii schilling grot ♦ Item j Felkyn fyre gardhæ j then førsthæ boer Per Foollæ ok schal gywæ femten sch[i]pper[22] korn ok thywæ j then annen boer Fader Mattesøn ok gyver ok femtæn ok thywæ schipper j then thrydi Per Hiort ok gyver thywæ schipper j then fyardhæ Oleff Ienssøn gy[v]er[23] ok thywæ schipper ♦ Item en gaardh j Gvdeløff Lassæ Ebbæsøn j boer schal gywæ iii pund

Alle thessæ forde go[s]z[24] pansetther iech forde Niss Ienssøn meth alle the til l[e]ggelsæ[25] til alle fire marke schel hwad nawn thet neffnes til alle fire marke schel ok enthæ aff slaes j hoffvet pennighen

Item binder iech megh til at fri ok hemle forde Niss Ienssøn alle thessæ forde gosz for eeth pant saa lenghe the wordhæ hannum loffleghe aff løøsth for saa dan pennig ok gwl som mith opnæ <breff>[26] vt viser ♦

L[ø]sninghe[27] daghen er sancte Knust dagh nest effther iuel ok løsses thet ey apa then forde dagh standæ aret framdeles ok nar thet j geen løsses tha schal bodhæ schat ok langillæ fyølly heem ♦

Til mere vissen ok [v]thermere[28] forvaringhe tha henger iech mith insegel for thett[æ][29] mith opnæ breff meth gothæ mensz insegel som er her[r]e[30] Hans Laxman Kørninge K[e]delsøn[31] Thorbern Bi[l]læ[32] Anders Styssøn Holger Most Monus Verniksøn som aff wapn are til vinnis[by]rdh[33]

Datum anno domini mo cdo xxxiiii die beate Andree ♦

1. [breff]] usikker læsning, A. 2. s[e]] usikker læsning, A. 3. [eller]] ell usikker læsning, A; er suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 4. he[l]ser] usikker læsning, A. 5. [iech]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 6. [wel]] usikker læsning, A. 7. [i]ech] usikker læsning, A. 8. veth[er]] usikker læsning, A. 9. [mech]] usikker læsning, A. 10. breff[ø]rer] usikker læsning, A. 11. hv[n]derdæ] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 12. pen[ni]ghe] usikker læsning, A. 13. [ry]nische] usikker læsning, A. 14. [l...]] usikker læsning, A. 15. [ly]bische] usikker læsning, A. 16. ann[e]n] usikker læsning, A. 17. stand[er]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 18. [i]ech] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 19. go[sz]] usikker læsning, A. 20. gyw[æ]] usikker læsning, A. 21. B[..]s[b]y] ulæsligt; b usikker læsning, A. 22. sch[i]pper] usikker læsning, A. 23. gy[v]er] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 24. go[s]z] usikker læsning, A. 25. l[e]ggelsæ] usikker læsning, A. 26. <breff>] mangler, A. 27. L[ø]sninghe] usikker læsning, A. 28. [v]thermere] usikker læsning, A. 29. thett[æ]] usikker læsning, A. 30. her[r]e] usikker læsning, A. 33. vinnis[by]rdh] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.