1434.


Ærkebiskop Peder Lykke og kapitlet i Lund oplader Segemölla i Bara herred og Bulltofta i Oxie herred til kong Erik 7. af Pommern.

Tekst efter reg.

Tekst

Item eth breff at ærkibyscop Per Lycke och capitel aff Lund vplade koning Erik aff theris bordz gotz Syge mølle j Borleensoghen j Barsherrit och enn by som kallis Bultoffte sunden wedh then same møllæ j Skrøblinge soghen j Oxieherrit liggendis met grund och all tilligelse ♦

Datum anno mcdxxxiiijo

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.