1434..


Inger Jensdatter, enke efter Uffe Pedersen af Tørslev, sælger en gård i Lundby til sin svoger Jakob Skriver.

Tekst efter reg.

Tekst

Innger Jennssdather Offe Pierssonns effterleffuersche aff Tørsløff soldte och schiødte Jep Schriffuere sinn suoger i Touerup enn gaard i Lundby schylder iij pund och bleff fornøyet effter sinn willie, ♦

1434, ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.