1434.


Et pantebrev om gods i Svennum og Torhave.

Tekst efter reg. (1556)

Tekst

Eth panntte breff paa ett boell[1] y Suenum[2] mett wiilkoer oc iij agre wdj Thorhaffue[3] : ♦

Aar etcetera Mcdxxxiiij ♦

1. ett boell] j gordt reg. (1573). 2. Suenum] Swennum ? reg. (1573). 3. Thorhaffue] Thoshaffue reg. (1573).

Oversættelse

Et pantebrev på et bol i Svennum med diverse betingelser og 3 agre i Torhave.

År osv. 1434.