1434.


Erik Nielsen (Rotfeld) af Bratskov skøder en gård i Sønder Vrå til Vrejlev kloster.

Tekst efter reg. (1556)

Tekst

Eth Eriich Niiellszønn[1] aff Braadskouff[2] skiiødebreff paa enn gaard wdj sønndeer Wraae[3] tiill Wreeluff cloesteer[4] : ♦

Aar etcetera Mcdxxxiiij ♦

1. Eriich Niiellszønn] Erick Nillsøns reg. (1573). 2. Braadskouff] Bradshou(!) reg. (1573). 3. sønndeer Wraae] sønder Wraa reg. (1573). 4. Wreeluff cloesteer] Wreeloff closter reg. (1573).

Oversættelse

Et skødebrev af Erik Nielsen af Bratskov til Vrejlev kloster på en gård i Sønder Vrå.

År osv. 1434.