[1434-1436]..


Fru Ingerd (Hermansdatter (Pennow)) af Højgård skøder gods i Brusk herred til Ribe kapitel.

Tekst efter reg.

Tekst

Item ffrue Ingerdtz skiøde aff Høgegardt paa Grenegardt Østherhusse, Hwmlegardt, Vesthergaardt, Østhergardt och alt hennes gots i Fiskerhusse och alt hennes gots i Biarthe och alt hennes ødhe gots i Eltang sogen item alt hennes gotz i Skierbeckby i Taffløø sogen och en gardt i Eltangbyy item en gardt i Bramdrop sogen

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.