1435. 24. februar.


Peder Jensen og Peder Mortensen sælger deres gods og rettigheder i Ränneslöv sogn til Povl Laxmand.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Pär Jensson och Pär Mårtensson sällia Påwel Laxman sitt godz och rättigheet i Alsterup liggendes i Randeslöffe sochn och Höx häradt. Datum sancti Matthiæ dag, som infaller dhen 24 februari 1435.

b) Pehr Jönsons och Pehr Mårtensons uthgifne ath Påwel Laxman skiötebreef angående något godz i Alstrop liggiandes i Randerslöfwe sochn i Högz häradt. Datum 1436.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.