1435. 8. august. Næstved byting


Gunhild Ovesdatter, enke efter Mads Karlsen, og deres søn, Karl Madsen sælger og skøder en gård i Næstved til Sorø kloster.

Tekst efter Sorø Gavebog.

Tekst

Honesta matrona Guneld Awesdoter uxor quondam Mathei Karlssøn civis in Nestwed et Karolus Matessøn filius ejus vendiderunt monasterio beate Marie de Sora de consensu sororis ejusdem Karoli videlicet Katarine atque[1] consilio propinquorum suorum curiam unam in Nestwed eos[2] jure successionis post dictum Matheum Karlssøn legitime contingentem[3] sitam ad australem partem cimiterii ecclesie sancti Petri interjacente plathea habentemque pro mensura longitudinis in orientali parte juxta stratam regiam metiendo scilicet a platea usque ad domum Konradi que est in parte meridionali juxta ampnem lxxxxii[4] ulnas Sialandenses / et in medio curie / metiendo scilicet a fundo ecclesie sancti Petri que est ad occidentem juxta portam curie et usque ad ampne<m> [5] / 93 / ulnas Sialendenses / in australi vero parte curie juxta stratam parvam metiendo scilicet ab australi et angulari columpna domus convivarum sancti Erici usque ad ampnem xli{j-} ulnas Sialendenses pro mensura quoque latitudinis juxta plateam in parte boereali (!) metiendo scilicet ibi de angulo in angulum xvi ulnas Sialendenses et in medio curie ascendendo usque ad fundum ecclesie sancti Petri et metiendo scilicet a strata regia que est ad orientem et usque ad curiam convivarum sancti Erici directe supra mediam domum convivii / xxix et semis ulnas Sialendenses in inferiori vero parte curie / circa ampnem metiendo scilicet a domo Konradi usque ad parvam stratam / que est sibi ex opposito ad occidentem xlii ulnas Sialendenses insuper et omnem possessionem atque jurisdiccionem in ampne appropriatas legaliter ipsi curie tam empcione quam alias ex antiquo scilicet ad faciendum super ampnem structuras et domorum edificia cum aliis juribus et proprietatibus quibuscunque in possessionem perpetuam obligantes se et heredes ad appropriandum et defendendum ab impeticione necnon ad servandum indempnes in hujusmodi empcione si quando propter defectum appropriacionis legaliter evincatur / scotavit autem memoratus Karolus Matessøn in placito civili Nestwed ipsa matre sua presente et brachium ejus dextrum in actu scotacionis tenente legaliter ut est moris ♦

Recognovit eciam ipse[6] idem Karolus ibidem publice percepcionem pleni precii pro ipsa curia tam ex parte sororis sue Katarine quam ex parte matris et parte propria / anno domini 1435 feria secunda ante Laurencii ♦

1. atque] tilføjet over et slettet, nu ulæseligt ord, ms. 2. eos] herefter slettet ved gennemstregning legitime contingentem, ms. 3. legitime contingentem] tilføjet over linjen med henvisningstegn, ms. 4. lxxxxii] skriveren har først skrevet lxxxix, men derefter raderet i væk og tildføjet ii efter det sidste x . 5. ampne<m> ] ampne, ms. 6. ipse] tilføjet i højre margin med henvisningstegn, ms.

Oversættelse

Den ærlige kone Gunhild Ovesdatter, fordum hustru til Mads Karlsen, borger i Næstved, og Karl Madsen, hendes søn, solgte med samtykke fra samme Karls søster, nemlig Katrine, og efter råd fra deres nærmeste slægtninge, den Hellige Maries kloster i Sorø en gård i Næstved, der retmæssigt tilkom dem som arv efter nævnte Mads Karlsen – gården er beliggende ved den søndre del af kirkegården til Sankt Peders kirke på den anden side af gaden og har en længde på 92 sjællandske alen målt i den østre del langs kongens stræde, nemlig fra gaden og indtil Konrads hus, som er i den søndre del ved åen, og 93 sjællandske alen i midten af gården målt fra Sankt Peders kirkes toft, som ligger mod vest, ved gårdens port, og indtil åen, men 41½ sjællandske alen i gårdens søndre del målt langs det lille stræde, nemlig fra den søndre hjørnesøjle i Sankt Eriksgildebrødrenes hus og indtil åen; og den har en bredde på 16 sjællandske alen i den nordre del målt fra hjørne til hjørne langs gaden og i midten af gården, op ad skråningen indtil Sankt Peders kirkes toft, 29½ sjællandske alen, nemlig målt fra kongens stræde, som er mod øst, og indtil Sankt Eriksgildebrødrenes gård, direkte over midten af gildets hus, men i den lavereliggende del af gården 42 sjællandske alen målt ved åen, nemlig fra Konrads hus og indtil det lille stræde, som er lige over for det mod vest – og tillige al besiddelse og jurisdiktion i åen, som fra gammel tid er hjemlet til denne gård, såvel ved køb som på anden måde, nemlig retten til at opføre bygninger henover åen og opførelse af huse, med de andre rettigheder og ejendomsrettigheder af enhver slags, til evig besiddelse, idet de forpligtede sig selv og deres arvinger til at hjemle og forsvare det mod søgsmål og tillige til at holde klosteret skadesløst i dette køb, såfremt gården pga. mangelfuld hjemling fravindes det efter loven; og nævnte Karl Madsen skødede gården på Næstved byting, mens hans selvsamme moder var til stede og holdt hans højre arm under udførelsen af skødningen, således som det er skik efter loven.

Den omtalte Karl anerkendte også selv offentligt modtagelsen af den fulde betaling for denne gård, såvel på vegne af sin søster Katrine som på moders vegne og egne vegne, i det Herrens år 1435, mandag før Laurentius' dag.