1435. 3. november. Firenze


Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Jacobus Lotzi, klerk fra Odense stift, om ny provision på et evigt vikariat i Skt. Jakobs kirke i Lübeck, skønt han i forvejen har kanonikat og præbende i Slesvig og landprovstiet i Barvidsyssel i samme stift (som han ikke er i besiddelse af, idet han fører proces derom ved Baselkonciliet), og en almissestiftelse i Burg på Femern i Odense stift.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Nuper vacante perpetua vicaria in ecclesia b. Jacobi Lubicensi per obitum Johannes Voerseman , quam Jacobus Lotzi clericus Ottoniensis diocesis vigore gratie expectative per s. v. sibi legitime <facte>[1] acceptavit et obtinuit sibi provideri de eadem ejusque possessionem pacificam est adeptus; timens tamen dictus Jacobus dictam acceptationem et omnia inde secuta viribus non subsistere, supplicat igitur, quatenus sibi de prefata vicaria dignemini de novo providere, non obstantibus canonicatu et prebenda Slesvicensibus ac prepositura rurali in Brolzusel[2] , quorum possessionem non habet, et[3] super eis lis in concilio Basiliensi pendeat indecisa, ac quadam elimosina<ria>[4] in ecclesia parrochiali Borch Ottoniensis diocesis, [vicarie fructus 5 mr. ac canonicatus prebende prepositure et elemosinarie 5 mr.].

Concessum in presentia pape. C. Cerviensis .

Datum Florentie 3. non. nov. anno 5.

1. <facte>] tilføjet i APD. 3. et] vel fejl for cum. 4. <ria>] tilføjet i APD.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.