1435. 22. november. Kalmar


Jens Grim, ridder, erklærer, at han efter anmodning af kong Erik 7. af Pommern har bevidnet, at dronning Margrete 1. efter hr. Mogens (Pedersen) Munk (til Bollers) død tog hans gods og penge i sin varetægt, men senere udleverede det til hans rette arvinger.

Tekst efter A.

Tekst

Alle the thette breff see eller høre helsser jach Jens Griim riddar / kerlighe meth gudh / kunnichtgørende / at jak haffuer forstandet at somlighe tale til høghboren oc mechtugh første oc herre / herre Erick meth gudhs nadhe Danmarks Sueriges Norghes Wendes ok Godes konung oc hertugh j Pomern myn nadhige herre / vm gots oc penninge / ther / høchboren førstinne drotning Margrete hues siell gudh haffue bewaredhe sich meth epter herre Mognus Munk tha han war bleffuen dødh / ♦

Tha epter thet at jak war j then tiidh j forde myn nadhige ffru drotning Margretes gardh som forde herre Mognus Munk bleff dødh / badh forde myn nadhige herre konungen mik sighe oc berette huat mik aff forde stycke witerlicht war ♦

Ther jach swa til swarer / at then tiidh forne drotning Margrete forstodh at her Mognus Munk war dødh tha foor hwn til Bywgholm oc swa ther hoos til then gardh Boller / oc annamedhe j sine wære noket swa gots ok penninge oc sidhen noket swa / ther epter / kom hwn igen til Bywgholm oc antwordedhe her Stygh Munk . til herre Mognus Munks arwinges behoff . j myn oc mange godhe mens / nerwære forscrefne gots suasom war bathe smitzerij oc kostelike klæthe . oc slicht ther tha pa ferdhe war ♦

Oc til sanninde oc witerlichet her vm hauer jach ladit myt jncigle henges for thette breff ♦

Scriptum Calmarne die beate Cecilie virginis anno domini mcdxxxquinto ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.