1435. 9. december.


Bodil Gundesdatter (Lange (Munk)), enke efter (Jakob) Knogmose, har af Niels Eriksen (Gyldenstjerne), væbner, modtaget fuld betaling for fem gårde i Jylland, med det vilkår, at Niels Eriksen skal indløse den ene gård i Thy af Niels, provst i Thyholm, for seks nobler. Den anden gård i Thy skal han frit have. Gården på Mors skal Bodil Gundesdatter have uden afgift så længe hun lever, men efter hendes død skal den komme tilbage til Niels Eriksen og hans hustru.

Tekst efter A.

Tekst

Jæg Bold Gwnnisdotter Knogmoss effther leffwer helse alle som thette breff seer heller høre ewinneligh meth gwt / ♦ Oc wedher kennes jæg mig meth thette mit opne breff ath jæg fwlt wærdh haffwer wp baræth / aff en hedherlich . oc welbyrdwgh man Niels Ericssøn a wapn effther mit breffs lwdh / hwilket jæg aff hans hostro fadher haffde for thre gardhe / jen liggendes j Morss j Eyærsleff / oc two liggendes j Thyd . jen j Skioldborgh oc jen j Hørstedh / meth swodant wilkør / ath forde Niels Ericssøn skal jnd frij en gardh aff prowest Niels j Thyrholm / for sex nobbelle / liggendes j Thydh / hwilken gard jæg fremdeles sattæ forde proweste for sex nobbelle ♦

Item skal forde Niels . strax frij j gien haffwe then annæn gardh hwilk[en][1] som j Thydh ligger / ♦

Item then gardh som j Morsse ligger j Eyærsleff / then skal jæg frij haffwe / oc nydhæ j mynæ leffwe daghe / oc enghen skyld heller affgift ther aff ath giffwe ♦

Item til binder jæg mig oc mynæ arwinge meth thette mit opne breff / ath nær jæg aff ganger / tha skal then forde gardh / j Eyærsleff meth alle syn til liggelze frij komme j gien fra mig oc mynæ arwinge / oc til forde Niels . oc hans hostro . heller hænne ræthe arwinge wdhen alle hinder heller hielpe rædhe ♦

Til ytermere witnæs byrdh oc bedhre for waringe / tha henger . jæg mith jnzigle for thette breff / meth ander godhe mænz swo som æ[r] /[2] Magnus Perssøn aff Damsgardh / Niss Frøst aff Frøstløff oc Pedher Magnussøn aff Goylropp ♦

Datum anno domini mocdoxxxv feria sexta proxima post festum concepcionis Marie etcetera ♦

1. hwilk[en]] usikker læsning, A. 2. æ[r] /] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.