1435. 21. december. Gladsaxe


Torsten Pedersen, væbner, sælger sin gård i Ullstorp i Ingelstads herred til Trued Pedersen og erkender at have modtaget fuld betaling derfor.

Tekst efter A.

Tekst

All[æ mæ]n[1] thettæ breff høræ allæ see hilser jac Trosten Persøn væbnær kærleg[æ][2] meth guth ♦ Vether kænnis jac migh meth thettæ mith opnæ breff at jac haver salth oc afhenth fra migh oc minæ arvingæ oc til Truut Persøn oc hans arvingæ til j vinnæligh æiæ oc strax j handh anth varæth en min gardh ligændis j Vlstorph j Ingelstadæ hærith oc giver en [lø]dæmark[3] til langilde hvarth ar meth sadanth skæl at Truut Persøn skal hava then for næfndæ gardh meth agær oc ængh oc skof oc fiskæ van vath oc ty[ur]th[4] allæ firæ vænæ til markæskæl jnte vndæn tagith til j vinnæligh aæ ♦

Item vether kænnis jac migh Trost[e]n[5] Persøn meth thettæ mith opnæ breff at jac haver folth oc alth oph barith sa at migh aldelis væl meth nøær for fornæfnde gardh ♦

Ty til binther jac migh oc minæ arvingæ at fri oc hemlæ oc til sta then for næfndæ gardh T[r]uut[6] Persøn oc hans arvingæ til j vinnæligh æiæ ♦

Item sker thet sa at then for næfndæ gardh varæ Truu[t][7] Persøn ællær hans arvingæ af vonnæn meth nogon ræth tha binther [jak][8] migh til meth minæ arvingæ at giuæ hanum sa godh en gardh j gen oc sa megæn ræntæ ♦

The mere visse oc bædre for varing ta hengær jac mith jnsele for thettæ mith opnæ breff meth flere godæ mæns jnsele som ær her Ep j Tømmar kl[o]ster[9] electus oc Holgær Henriksøn j Gleminge Jes Gyorsøn j Gersnes / oc her Truut sognæ præst j Glasax ♦

Screuit j Glasax thusændæ firæ hundræde trætyuo pa thet fæmtæ pa sancta Tomus dagh apostil ♦

1. All[æ mæ]n] utydeligt, A. 2. kærleg[æ]] utydeligt, A. 3. [lø]dæmark] utydeligt, A. 4. ty[ur]th] utydeligt, A. 6. T[r]uut] usikker læsning, A. 7. Truu[t]] utydeligt, A. 8. [jak]] utydeligt, A. 9. kl[o]ster] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.