1435. Kalmar


Hr. Jens (Andersen) Grim (Has) af Tosterup, ridder, erkender at have lånt 94 lybske mark af Hogen Broge. Da lånet ikke blev betalt tilbage, fik Hogen Broge fire gårde i pant i Tjärby nord for Laholm.

Tekst efter reg.

Tekst

Item eth breff som her Jens Grym ridder aff Torstorp kender seg ad haffue lont aff Hogen Broge sex lubsche marck mindre en hundrit saa gode som mand nu kiøber en ledt gylden fore xij skilling : oc forne Hogen Broge icke finge sin betalling tha sattes ham iiij gaarde y pant hoss Lauholm vtj Tiereby norden for Lauholm ♦

Datum y Calmaren anno domini m: cd: xxxv: ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.