1435.


Mogens Nielsen, væbner, skøder en eller flere gårde og andet gods i Østergårde i Ørting til biskop Ulrik (Stygge) af Århus.

Tekst efter B-reg.

Tekst

1 pergamendtz schiøde breff[1] aff Mogens Nielssen wepner, paa hanns gaard[2] och goedtz, liggendes i Hatzherrit, i Ørtingh[3] , som er Østergaard till bischop[4] Wlrich, ♦

Anno 1435. ♦

1. breff] mgl. i A-reg. 2. gaard] B-reg.gaarde A-reg. 3. i Hatzherrit, i Ørtingh] B-reg.y Ørtting i Hatzeherrit A-reg. 4. bischop] bischosch B-reg.bischob A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.