1435..


Lars Fjend af Sigersted, væbner, skøder Peder Jensen en tredjedel af en bod ved Maglelåge.

Tekst efter reg.

Tekst

Lasse Fend webner aff Sigerstede skiøtte Per Jenssøn thridie deelen aff enn bod, liggenndis østenn nest wed Mageloge (!) ♦

1435 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.