1436. 7.-12. januar. Hammar


Broder Bi, væbner, skifter med Oluf Henriksen, væbner, en gård i Gunnarp i Nørre Halland, som hans hustru havde arvet, for en gård i Torskinge i Västbo herred.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thetta breff høra ella see hilsar jak Bror Bij avapn kærlika meth varom herra ♦ Kænnis jak meth thæsso mino næruarandis opno breffue mik lagt haua eet vinlikit jordhaskifte meth ærlikom manne Olaff Henrikson aff vapn een gardh j Gunnarp[1] j Norrahallandh mina hustrv rætta arff fore een gaardh j Thorskinge j kirkiobynom j Væsbohæradhe ♦

Ok ther gør jak honom mæktogh offuer [a]t[2] gøra ok lata likirwiis som mik sælff til then dagh jak thetta breff igeen kallar ♦

Til thæsse breffs stadfestilse bedhis jak godha manna jncigle fore thetta breff som først ær herra Anders Nielsøn prouast j Vesbo Aruidh Swan lagman j Tij hæradh meth mino egno ♦

Scriptum Hammar anno domini mo cccc xxxvio imfra octavam epyphanie etcetera ♦

1. Gunnarp] understreget med andet blæk end teksten, A. 2. [a]t] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.