1436. 14. februar. Elbing


Reces fra de preussiske stæders møde i Elbing; heri fastfættes det, at man skal udsætte sejladsen igennem Øresund, indtil højmesterens sendebud er kommet til Lübeck og dér har fået at vide, hvordan hansestæderne vil forholde sig i sagen.

Tekst

<1-6> .....

<7> Item ist unser herre homeister mit seinen gebietgeren eynszgewurden mitsampt den steten, das men die zegelacie durch den Sundt etczliche czeit vorczihen sal bis czur czeit, das unsers heren homeisters sendebothen ken Lubeke komen und do vornemen werden, wii is die stete domete[1] halden werden, und entwert widder von sich herwert schreiben; abir bynnen landes mag men zegelen wo men wil.

<8-14> .....

1. domete] dome, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.