1436. [22. marts]. Harre herredsting


Tingsvidne af Harre herredsting om, at otte sandemænd har udført en fuld markskelsforretning mellem Toustrup mark og en nabomark.

Tekst efter reg.

Tekst

[Item eth tin]gx vinde aff Harreherrit at viij sandmendh [haffuer gior]dt fuld marckeskiell emelomm Tostrup marck [.....] fellis marck ♦

Datum mcdxxxvi po thendh [torsdag ne]st for vor ffrue dagh i faste ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.