1436. 24. april. Hellum herredsting


Morten Jepsen har fået og forevist et fuldendt tingsvidne på Hellum herredsting angående noget gods.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men som thettæ breff[1] seer eller hører l[æ]se helser wj Jes Bassøn som foueth ær [i] Hilumheret Gregorius Andersøn som prowest och prest ær hi Bælom [s]ogn Martjn Swan som vapin ær Bertil Palsøn [i] Lyngby Jes Nilsøn ibidem Per Jensøn af Rooldh Mag<n>us Nilsøn Nis Thorsøn Michil Laursøn och Michil Smith som [....] ær ewinneligh meth gud[2]

Thet scal alle men vedærlich vere[3] swo væl the ther ære som the ther komne scule [ath] ar æfter gudzs aar moccccdo xxxvio then tisdag næsth æfther then annin søndagh æfter pasce var [thenn]æ nærwærendes breff wiser Martin Jeppsøn jnnen fiir stok paa Hilumheret ting æskiith lowligh fek och framlede [et] fulth standin tingx[4] winth meth otte skiæligh donde men swo som war Martin Swan Jes Nilsøn af Løngby Bertil [Palsøn] Magn Nilsøn Michil Laursøn Per Jensøn Michil Smith och [Jes Bassøn] ♦ hwilke otte[5] gode men nw næfn[dæ wonne pa]a[6] tere siæl och [t]h[en] rætæ troo ath næffnis n[..... ........] fulkommelich til begi lanne hauer [... k]ræffuæs wlasth och <wk>iærdh hij hafltr[ethiæsinnetyuwende aar] och æn længere

Thettæ swo ær gang<et> [.a.... .....æ] ware ynsegel hængis f[or .... .......]♦

Datum anno die ut [supra] ♦

1. thettæ breff] tæ breff tilføjet over linjen, A. 2. gud] Tilføjet i marg., A. 3. vere] Tilføjet over linjen, A. 4. standin tingx] standintingx, A. 5. otte] Muligvis ottæ, A. 6. næfn[dæ wonne pa]a] Konjekturen usikker.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.