1436. 21. maj. Århus


Jens Stigsen i Ormslev blev indført i Stokkebrogård, Treå Mølle, to ødegårde i Skærholm med to øde møllesteder, samt to landbosæder i Stokkebro.

Tekst efter reg.

Tekst

e. Item ith breff att Jes Stigsøn i Ormssløff bleff indførd i Stockebrogaard i Treamølle i ij ødegaarde i Skierholm med ij øde møllesteder oc i ij lanndbosede i Stockebro / ♦

Datum Aarss mandagenn effter vor herris himmelfars dag / mcdxxxvj / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.