1436..


Erik Pedersen og Lars Pedersen skøder gods i Njær mark (nu: Njær Præstegård) til Lars Nielsen (i Aptrup).

Tekst efter reg.

Tekst

Erich Pederssens[1] och Lass Perssens[2] skiøde till Lass Nielssen[3] paa ett theris godtz j Nerdt[4] marck. ♦

1436. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.