1436..


Peder Bosen skøder på vegne af Margrete Jakobsdatter i Skælskør en gård i Skovsøgade i Slagelse med alt dens tilliggende til Slagelse Helligåndshus.

Tekst efter reg.

Tekst

Peder Boessønn haffuer paa Murde Jeps datter aff Schielskør wegnne skiødt[1] till helliggiestis vdj Slagelsse enn gaard och ald dess tilliggelsse liggendiss ibidem paa Schouffsse gade, ♦

Daterit anno1436 ♦

1. skiødt] skiødte reg. med e slettet.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.